Филм за агресията и последиците от нея показаха на плевенски ученици

1384

Журналистката от БНР Емилия Антова представи днес пред възпитаници на плевенски училища филма си „Умирай лесно” - първа част, разказващ за агресията и насилието сред учениците. Прожекцията бе по инициатива на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - Плевен. Посетиха я ученици от СОУ „Христо Смирненски”, СОУ „Анастасия Димитрова”, ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване и от ПГ по хранително-вкусови технологии „Луи Пастьор”. На събитието присъства и Стефан Милев - заместник-кмет „Европроекти и хуманитарни дейности” на Община Плевен. Емилия Антова е сценарист и на филма „Непростимо”, посветен на насилието над деца във виртуалното пространство, а в „Умирай лесно” – втора част, акцентът е какво се случва след катастрофите и как животът на всички се променя. Журналистката обясни, че се заела с филмите след драматично интервю с майката на убито от приятеля си момиче в Монтана. „Бях потресена. Запитах се какво правим ние, журналистите, и трябва ли само да отразяваме? Мислих дълго с какво можем да помогнем на всички онези деца, чиито родители нямат достатъчно време за тях. Според мен тези деца не са научени да овладяват емоциите си, не са научени какво следва, след като извършат акта на насилие и как целият им живот може да бъде съсипан. Тогава ми хрумна да направя документална лента, да ги срещна и да снимам реални хора с техните истински трагедии. Много добре знам, че младите хора днес не се впечатляват от листовки, а трябва да ги хванеш за сърцето и да ги разтърсиш. Затова филмът е много драматичен, тежък и въздействащ - за да може да излизат със стегнати гърла от прожекцията”, разказа още г-жа Антова.

Свалете в PDF