Разсрочване на дълг към ФЛАГ и преобразуване на ВИМ – Плевен гласуваха съветниците

3089

Разсрочване на дълг към ФЛАГ и преобразуване на ВИМ – Плевен гласуваха съветниците

По дневен ред от 45 точки заседават днес общинските съветници. От предварително представените беше оттеглена внесената от кмета Георг Спартански относно избор на нов управител на общинската фирма „Инжстрой” ЕООД. Г-н Спартански обясни, че в предварителните разговори не се е стигнало до конкретна кандидатура, затова договорът на сегашния управител се удължава с още месец. В това време ще се търси подходящ кандидат. Бяха гласувани и 9 извънредни точки, от тях 5 са предложения на кмета. Една от новите точки касаеше удължаване с 6 месеца на срока за връщане на заем към фонд ФЛАГ в размер на около 2 млн. 140 хил. лв., изтеглени от Община Плевен за съфинансиране на строежа за новото депо за твърди битови отпадъци. „Проверката на депото след приключване на строителството беше направена от комисия в периода 25-29 януари, очакваме произнасяне на съответните органи, свързано с верифициране на разходи и възстановяване на суми, които са вложени в изграждане на депото. Това няма как да стане до 25 март, когато трябва да погасим кредита. Нямаме финансова възможност да внесем парите накуп, затова предложих да отложим погасяването на кредита с 6 месеца, да подпишем споразумение за удължаване срока на внасяне на сумата и той да се промени на 25 септември 2016 г.” , обясни г-н Спартански. След гласуване предложението бе прието.

Свалете в PDF