Избраха нови членове на Съвета на директорите на „Тибор”

3110

Избраха нови членове на Съвета на директорите на „Тибор”

Нови членове на Съвета на директорите на „Тибор” ЕАД избра Общински съвет - Плевен, на февруарската си сесия. Срокът на договорите на досегашното ръководство в състав Мая Макавеева, Делчо Янков и Анатолий Илиев изтече на 12.01.2015 г., но е удължен чрез допълнителни споразумения до 25.02.2016 г. Вследствие общинските съветници решиха да освободят от длъжност досегашното ръководство, без да го освобождават от отговорност. За нови членове на съвета на директорите имаше четири кандидатури, три от които събраха най-много гласове на съветници. За срок от 3 години, считано от датата на вписване в Търговския регистър, ръководството на „Тибор” ЕАД ще е в състав Лидия Железарова, Борислав Борисов и Петя Петкова. Дневният ред на заседанието включваше и представяне на бизнес програмите на общинските дружества за 2016 г. В центъра на обсъжданията бяха дружествата „Инжстрой”, „Паркстрой” и „Тибор”.

Свалете в PDF