Актуализиран статут на Лауреатски дни „Катя Попова” одобри местният парламент

2901

   Актуализиран статут на Международния музикален фестивал Лауреатски дни „Катя Попова” одобриха плевенските общински съветници на последното си заседание. Предложената редакция е синхронизирана със съвременните изисквания за провеждане на международни фестивали.
    Лауреатски дни „Катя Попова” ще се провежда в гр. Плевен през м. октомври веднъж на две години в рамките на не по-малко от пет концертни вечери. Фестивалът се организира и финансира от Община Плевен. Негов председател е кметът, който със своя заповед назначава Организационния комитет. Членове на комитета са изтъкнати музикални творци, видни общественици, участващи на доброволен принцип. Във фестивала участват само лауреати и носители на награди от престижни международни и национални музикални конкурси в областта на класическата музика, предхождащи три години поредното му издание. Музикалното събитие няма състезателен характер, гласят основните положения в актуализирания статут. Той е и условие за кандидатстване на ММФ Лауреатски дни „Катя Попова” за член на Българската асоциация на фестивалите и впоследствие на Европейската асоциация на фестивалите. Тазгодишното издание на фестивала ще бъде тридесето поред.

Свалете в PDF