Няма опасни улични стълбове

1597

   Няма опасни електрически стълбове за улично осветление, застрашени от падане. Една част от тях са корозирали и ще бъдат ремонтирани, при други основата ще бъде допълнително укрепена с бетон. Това констатира специално назначена от кмета Георг Спартански комисия, която направи оглед на съоръженията, общинска собственост. Инспекцията се състоя по повод намерението на г-н Спартански на следваща сесия на Общинския съвет да внесе предложение за подмяна на уличните осветителни тела с енергоспестяващи.
   Общината предвижда провеждане на обществена поръчка за смяната на старите осветителни тела с нови, които автоматично ще се регулират съобразно сезона и слънчевата светлина. Избраната фирма ще достави и монтира модерните лампи за своя сметка, а Община Плевен ще изплаща инвестицията със средствата от реализираните икономии, които се предвижда да достигнат до 60 % от сегашните разходи.
 

Свалете в PDF