Над 3 милиона са постъпленията от местните налози

1436

Близо 3300000 лева са събраните местни данъци и такси от началото на годината до края на м. февруари, по информация от дирекция „Приходи от МДТ” при Община Плевен. Най-голям е делът от данък „Недвижими имоти” - 980363.52 лв., следват данък върху превозни средства - 763123.60 лв., и такса „Битови отпадъци” - 746062.35 лв. За данък „Придобиване на имущество” постъпилата сума за периода е 700698.57 лв. Размерът на събрания окончателен годишен патентен данък е 53435.40 лв., а на таксата за притежаване на куче - 824.71 лв.

Свалете в PDF