СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 702 /23.03.2016г.

897

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ЕИК  000413974
 
СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК
№ 702 /23.03.2016г.
 
До ЕТ ТОНИ ПЕТРОВ                                   за АУПВ №107-410/08.02.2016г.
До ЕВРОФИНАНСИНГ-2 ЕООД                      за АУПВ №107-584/08.03.2016г.
До ЕВРОФИНАНСИНГ-2 ЕООД                      за АУПВ №107-585/08.03.2016г.
До ЕВРОФИНАНСИНГ-2 ЕООД                      за АУПВ №107-586/08.03.2016г.
До ЕВРОФИНАНСИНГ-2 ЕООД                      за АУПВ №107-587/08.03.2016г.
До Любослав Георгиев Даскалова               за АУПВ №107-628/11.03.2016г.
До Любослав Георгиев Даскалова               за АУПВ №107-629/11.03.2016г.
До ЛЮБО 91 ЕООД                                      за АУПВ №107-630/11.03.2016г.
До ЛЮБО 91 ЕООД                                      за АУПВ №107-631/11.03.2016г.
До ЛЮБО 91 ЕООД                                      за АУПВ №107-632/11.03.2016г.
До ЛЮБО 91 ЕООД                                      за АУПВ №107-633/11.03.2016г.
До ГАЯ ЕООД                                               за АУПВ №107-431/12.02.2016г.
До Георги Стефанов Иванов                        за АУПВ №107-309/29.01.2016г.
До Георги Стефанов Иванов                        за АУПВ №107-310/29.01.2016г.
До Георги Стефанов Иванов                        за АУПВ №107-311/29.01.2016г.
 
 
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.
 
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
 
Орган по приходите : Ваня Атанасова
 
Дата на поставяне: 23.03.2016г.
Дата на сваляне: ……………………