СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1074/ 28.04.2016г.

938

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ЕИК  000413974


 
СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК
№ 1074/ 28.04.2016г.


 
 

До „ Стар Инн ”  ООД                                                за АУПВМДДД  №107-548/29.02.2016г.

До ЕТ„ Витком-Красимир Янков”                 за АУПВМДДД  №107-600/10.03.2016г.

До ЕТ„ Витком-Красимир Янков”                 за АУПВМДДД  №107-601/10.03.2016г.

До ЕТ„ Витком-Красимир Янков”                 за АУПВМДДД  №107-602/10.03.2016г.

До ЕТ„ Витком-Красимир Янков”                 за АУПВМДДД  №107-603/10.03.2016г.

До ЕТ„ Витком-Красимир Янков”                 за АУПВМДДД  №107-604/10.03.2016г.

До ЕТ„ Витком-Красимир Янков”                 за АУПВМДДД  №107-605/10.03.2016г.

До ЕТ„ Витком-Красимир Янков”                 за АУПВМДДД  №107-676/17.03.2016г.

До „ Дъга „ ЕООД                                           за АУПВМДДД  №107-688/18.03.2016г.

До „ Дъга „ ЕООД                                           за АУПВМДДД  №107-689/18.03.2016г.

До „ Комреформ „ ООД                                 за АУПВМДДД  №107-706/22.03.2016г.

До Цецо Венелинов Георгиев                                    за АУПВМДДД  №107-708/22.03.2016г.

До „ Роситекс „ ООД                                      за АУПВМДДД  №107-808/12.04.2016г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел  “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за ВРЪЧВАНЕ НА  АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.