СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1186 / 20.05.2016г.

951

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
 ЕИК  000413974
 
СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК
№ 1186 / 20.05.2016г.
 
 
До Владислав Георгиев Ангелов                    за АУПВ №107-720/24.03.2016г.
До ДРАКОН ЕООД                                          за АУПВ №107-696/21.03.2016г.
До ДЕНЧЕВ КОМЕРС ЕООД                             за АУПВ №107-640/12.03.2016г.
До ДЕНЧЕВ КОМЕРС ЕООД                            за АУПВ №107-641/12.03.2016г.
До ДЕНЧЕВ КОМЕРС ЕООД                            за АУПВ №107-642/12.03.2016г.
До ДЕНЧЕВ КОМЕРС ЕООД                            за АУПВ №107-643/12.03.2016г.
До ДЕНЧЕВ КОМЕРС ЕООД                            за АУПВ №107-644/12.03.2016г.
До Ева Георгиева Георгиева                        за АУПВ №107-683/18.03.2016г.
До Ева Георгиева Георгиева                        за АУПВ №107-684/18.03.2016г.
До РОПОТАМО 2004 ООД                             за АУПВ №107-750/29.03.2016г.
До РОПОТАМО 2004 ООД                             за АУПВ №107-751/29.03.2016г.
До РОПОТАМО 2004 ООД                             за АУПВ №107-752/29.03.2016г.
До РОПОТАМО 2004 ООД                             за АУПВ №107-753/29.03.2016г.
До РОПОТАМО 2004 ООД                             за АУПВ №107-754/29.03.2016г.
До КОМЕРС ЕООД                                        за АУПВ №107-705/22.03.2016г.

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.
 
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
 
Орган по приходите : Ваня Атанасова
 
Дата на поставяне: 20.05.2016г.
Дата на сваляне: ……………………