СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1336 / 22.06.2016г.

1045

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ЕИК  000413974
 
СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК
№ 1336 / 22.06.2016г.
 
До ОЛИМПИЯ ЕР ЕООД                                  за АУПВ №107-827/14.04.2016г.
До ЕТ ИСКРА-55-ЛЮБЧО ИВАНОВ                 за АУПВ №107-932/12.05.2016г.
До ЕТ ИСКРА-55-ЛЮБЧО ИВАНОВ                 за АУПВ №107-933/12.05.2016г.
До ШАНС 65 ЕООД                                        за АУПВ №107-1088/02.06.2016г.
До ВАНИ 2006 ЕООД                                      за АУПВ №107-909/09.05.2016г.
До ВАНИ 2006 ЕООД                                      за АУПВ №107-910/09.05.2016г.
До ВАНИ 2006 ЕООД                                      за АУПВ №107-911/09.05.2016г.
До АЛБИ 1 ЕООД                                           за АУПВ №107-1016/19.05.2016г.
До АЛБИ 1 ЕООД                                           за АУПВ №107-1017/19.05.2016г.
До КИНЕКС ЕООД                                          за АУПВ №107-857/19.04.2016г.
До ЕФЕКТ С ЕООД                                         за АУПВ №107-860/20.04.2016г.
До Катя Стефанова Лилова                          за АУПВ №107-805/12.04.2016г.
До Николай Янчев Николов                         за АУПВ №107-1079/02.06.2016г
 До Николай Янчев Николов                        за АУПВ №107-1079/02.06.2016г
 
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.
 
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
 
Орган по приходите : Ваня Атанасова
 
Дата на поставяне: 22.06.2016г.
Дата на сваляне: ……………………