Обявления

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

118

ТСУ-92-4024-1/10.05.2022г.   ОБЯВА за среща за обществено обсъждане   На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ и чл.15, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка, Община Плевен съобщава на всички заинтересовани физически…

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

123

До Община Плевен   ОБЯВА oт Венелин Христов Георгиев и oт Даниел Венциславов Върбанов   на основание чл.127(1) от ЗУТ   ОРГАНИЗИРА Обществено обсъждане на проекти : 1. ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕЙСТВАЩ ПУП – ПРЗ ЗА УПИ ХІ…

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

123

До Община Плевен   ОБЯВА   oт „ХИДРОТЕРМ ПЛЕВЕН“ ЕООД на основание чл.127(1) от ЗУТ   ОРГАНИЗИРА Обществено обсъждане на проекти : 1. ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕЙСТВАЩ ПУП – ПРЗ ЗА УПИ І, КВАРТАЛ 439 ПО ПЛАНА НА ГРАД ПЛЕВЕН…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-834-1/12.05.05.2022 г.

141

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-834-1 гр. Плевен 12.05.05.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-206/12.05.2022г. на зам. кмета на Община …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ – 30-807-1/18.04.2022г. гр. Плевен

170

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   № ТСУ – 30-807-1/18.04.2022г. гр. Плевен     Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен…

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

236

ТСУ-92-4024-1/10.05.2022г.      ОБЯВА за среща за обществено обсъждане                 На основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ и чл.15, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка, Община…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ - 30-828-1 гр. Плевен 09.05.2022г.

271

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ - 30-828-1 гр. Плевен 09.05.2022г.   Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-189/03.05.2022г. на Зам. Кмета на Община Плевен…