Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-785-1/07.04.2022 г.

183

  О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-785-1 гр. Плевен 07.04.2022 г. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-140/05.04.2022…

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ – 30 – 784 – 1 гр. Плевен 06. 04.2022год.

169

О Б Я В Л Е Н И Е   №ТСУ – 30 – 784 – 1 гр. Плевен    06. 04.2022год.   Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава, че със Заповед №РД-12 – 129 от 04.04.2022год. на Зам. Кмета…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ -30-781-1 гр. Плевен 04 .04.2022г.

193

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ -30-781-1 гр. Плевен      04 .04.2022г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-132/04.04.2022 г. на Зам. Кмета…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-779-1/05.04.2022 г.

162

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-779-1 гр. Плевен 05.04.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-127/31.03.2022 г. на зам. кмета на Община  Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-739-1/21.02.2022 г.

152

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-739-1/21.02.2022  г. Община – Плевен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Изменение…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-778-1/04.04.2022 г.

156

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-778-1 гр. Плевен 04.04.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-126/30.03.2022г. на зам. кмета на Община  Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ ТСУ 26-6546-6/15.03.2022 г.

181

ОБЯВЛЕНИЕ ТСУ 26-6546-6/15.03.2022 г.                                                                                                                                                        …

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

162

О Б Я В А   Уведомяваме Ви, че на 04.04.2022год. от 14.00 часа в офиса на АДВОКАТСКА КАНТОРА ЦЕНОВ, на 1 етаж в сградата на ул. "Александър Стамболийски" №1, гр. Плевен на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане…