Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ – 30-1015-1 гр. Плевен 05.10.2022 г.

120

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ – 30-1015-1 гр. Плевен 05.10.2022 г.   Община Плевен, на основание на чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава , че със Заповед №РД-12-469/03.10.2022г на Зам. Кмета на Община Плевен  е одобрен:       Изменение…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1014-1/05.10.2022 г.

125

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1014-1 гр. Плевен 05.10.2022 г. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-474/04.10.2022…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1013-1/05.10.2022 г.

122

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1013-1 гр. Плевен 05.10.2022 г. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-475/04.10.2022…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30-1010-1/04.10.2022г. гр. Плевен

115

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30-1010-1/04.10.2022г. гр. Плевен     Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-471/03.10.2022г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен  Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ – 30 – 1011-1 гр. Плевен, 04.10.2022 г.

120

  ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ – 30 – 1011-1   гр. Плевен, 04.10.2022 г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със  заповед № РД–12–468/03.10.2022 г.  на Кмета на Община Плевен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1008-1/04.10.2022 г.

109

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1008-1 гр. Плевен 04.10.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-470/03.10.2022 г. на зам. кмета на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ – 30-1009-1 гр. Плевен, 04.10.2022 г.

132

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ – 30-1009-1  гр. Плевен,  04.10.2022 г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със  заповед № РД–12–467/03.10.2022 г.  на Кмета на Община Плевен е одобрено…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ- 30-1007-1 гр. Плевен, 03.10.2022г.

121

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ- 30-1007-1 гр. Плевен,  03.10.2022г.   Община Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:   Изменение на действащия…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1006-1/30.09.2022 г.

133

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1006-1 гр. Плевен 30.09.2022 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-465/29.09.2022 г. на зам. кмета на Община …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-978-1/29.08.2022 г.

125

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-978-1 гр. Плевен  29.08.2022 год. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект…