Заповеди

ЗАПОВЕД №РД-10-798, гр. Плевен, 07.06.2018 г. - Временно да се ограничи движението на МПС на 10.06.2018 г.

2473

ЗАПОВЕД № РД - 10 - 798 гр. Плевен 07.06.2018 г.   На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗМСМА, чл. 18 от Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община…

ЗАПОВЕД №РД-10-775, гр. Плевен 05.06.2018 г. - временно да се ограничи движението на МПС на 07.06.2018 г.

2569

ЗАПОВЕД № РД - 10 - 775 гр. Плевен 05.06.2018 г.     На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗМСМА, във връзка с отстраняване на последиците от бедственото положение в Община Плевен, обявено със Заповед № РД-10-672…

ЗАПОВЕД №РД-10-496 / 11.04.2018 г. - Временно да се ограничи движението, престоят и паркирането на МПС на 25.05.2018г.

2382

ЗАПОВЕД №РД-10-496 гр. Плевен, 11.04.2018 г.   На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗМСМА, чл. 18 от Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община…