Заповеди

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСИЛЕНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

1899

Приложение:  1. Заповед на Министъра на здравеопазването - РД-01-117 / 08.03.2020 г. 2. Заповед на Министъра на здравеопазването - РД-01-118 / 08.03.2020 г. 3. Заповед на Кмета на Община Плевен - РД-10-254 / 08.03.2020 г. 4. Заповед на Кмета…

ЗАПОВЕД №РД-10-798, гр. Плевен, 07.06.2018 г. - Временно да се ограничи движението на МПС на 10.06.2018 г.

2435

ЗАПОВЕД № РД - 10 - 798 гр. Плевен 07.06.2018 г.   На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗМСМА, чл. 18 от Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община…

ЗАПОВЕД №РД-10-775, гр. Плевен 05.06.2018 г. - временно да се ограничи движението на МПС на 07.06.2018 г.

2525

ЗАПОВЕД № РД - 10 - 775 гр. Плевен 05.06.2018 г.     На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗМСМА, във връзка с отстраняване на последиците от бедственото положение в Община Плевен, обявено със Заповед № РД-10-672…