Актуална информация

Съобщение

2378

При Кмета на Общината ще продължат консултациите на политическите партии и коалиции на 28 септември 2016 г. - сряда- от 10 часа  в заседателна зала на общинска администрация- Плевен-пл. „Възраждане” № 2

Покана до политическите партии и коалиции за участие в консултациите за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в Община Плевен

2368

П О К А Н А На основание чл.91, ал.1 от Изборния кодекс, Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016 г. на ЦИК и във връзка с организационно-техническата подготовка на произвеждането на изборите за  президент и вицепрезидент на Република…

Съобщение - Избирателни списъци

3168

С Ъ О Б Щ Е Н И Е            Във връзка с произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и Национален референдум, насрочени за 6 ноември 2016 г., Общинска администрация - Плевен уведомява…