Вакантни длъжности

ОБЯВА за вакантни длъжности за медицински специалисти в яслена група на детска градина

532

ОБЯВА за вакантни длъжности  за медицински специалисти в яслена група на детска градина             Община Плевен обявява 2 (две) свободни длъжности за медицински специалисти в яслена група на ДГ „Звънче”,…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

542

1. Със заповед № ОХ-558/21.07.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 8 (осем) вакантни длъжности за войници в НВУ „Васил Левски”, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на…

ОБЯВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

648

1. Със заповед № ОХ-1035/15.11.2019г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности определени за приемане на служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс на български граждани освободени от военна…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

758

1. Със заповед ОХ-411/01.06.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени 190 (сто и деветдесет) вакантни длъжности, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица,…