Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

283

1. Със заповед № ОХ–62/17.01.2020 г. на министъра на отбраната са обявявени 5 (пет) вакантни длъжности във Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба, както следва: № Наименование на…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

298

1. Със заповед № ОХ–63/17.01.2020 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански,…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВВУ

497

1. Със заповед № ОХ-18/09.01.2020 г. на Министъра на отбраната са обявени заявените места за прием във висшите военни училища/ВВУ/. 2. Документи необходими за кандидатстване във ВВУ: 2.1. заявление за кандидатстване; 2.2. копие на дипломата…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

318

1. Със заповед № ОХ-29/13.01.2020 г. на Министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност в Националната гвардейска част, както следва: № Наименование на вакантната длъжност Военно звание Военно формирование и място за…