Вакантни длъжности

ОБЯВА за вакантни длъжности за медицински специалисти в здравни кабинети на детски градини

637

ОБЯВА за вакантни длъжности за медицински специалисти в здравни кабинети на детски градини             Община Плевен обявява свободни длъжности за медицински специалисти в здравни кабинети на: ДГ „Калина”-…