Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

271

1. Със заповед № ОХ-776/29.09.2020 г. на министъра на отбраната е обявена една вакантна длъжност за офицер и една вакантна длъжност за старши сержант във военно формирование 18270 – Горна Малина от състава на Съвместното командване…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

203

1. Със заповед № ОХ-779/29.09.2020 г. на министъра на отбраната е обявена една вакантна длъжност за офицер във военно формирование 22780 – Долно Камарци от състава на военно формирование 48960 – София към Съвместното командване…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

205

1. Със заповед № ОХ-780/29.09.2020 г. на министъра на отбраната е обявена една вакантна длъжност, във военно формирование 22980 - София от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, завършило…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

280

1. Със заповед № ОХ-789/30.09.2020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 160 (сто и шестдесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни…