Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

743

1. Със заповед на командира на Военноморските сили, № РД-01-317/20.07.2022 г., е разкрита процедура за обявяване на 108 (сто и осем) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

791

1. Със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка № РД-880/15.07.2022 г., e обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер в Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

760

1. Със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка № РД-876/14.07.2022 г., са обявени 31 (тридесет и една) вакантни длъжности за войници във формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

827

1. Със заповед № ОХ - 659/11.07.2022 г.  на Министъра на отбраната, е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 34630 - Божурище, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

845

1. Със заповед № 3РД-847/04.07.2022г. на командира на Сухопътните войски, са обявени 265 (двеста шестдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования…