Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

727

1. Със заповед ОХ-989/19.10.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 3 (три) длъжности за сержанти в Съвместното командване на специалните операции (СКСО), както следва: № Наименование…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

663

1. Със заповед № ОХ-1023/28.10.2022 г. на министъра на отбраната e обявенa 1 (една) вакантна длъжност за сержант, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба), във военно формирования 18270 – Г.…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

758

1. Със заповед № РД-256/15.09.2022 г. на началника на Военно-географска служба са обявени 2 (две) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военно формирование 24430…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

696

1. Със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка № РД-1130/30.09.2022 г., са обявени 19 (деветнадесет) вакантни длъжности за войници във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане…