Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

723

1. Със заповед № РД-256/15.09.2022 г. на началника на Военно-географска служба са обявени 2 (две) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военно формирование 24430…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

660

1. Със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка № РД-1130/30.09.2022 г., са обявени 19 (деветнадесет) вакантни длъжности за войници във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

713

1. Със заповед на министъра на отбраната № ОХ-838/05.09.2022 г. е разкрита процедура по обявяване на вакантна длъжност за офицер в Командване на Военновъздушните сили, за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско…

Обява за подбор на социални работници в Областен екип по приемна грижа Плевен

2837

  Община Плевен в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015”, финансиран по Договор BG05М9ОР001 - 2.003 – 0001 - С01 от 01.12.2015г., сключен между МТСП…