Вакантни длъжности

Военно окръжие – Плевен обявява, че се удължават сроковете на кампанията за набиране на кандидати за служба в доброволния резерв.

2148

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН 5800, гр.Плевен, ул."Сан Стефано" №43А, тел(064)822921,факс(064)828135     О  Б Я В А            Военно окръжие – Плевен обявява, че се…

Конкурс за заемане на 46 свободни бройки за длъжността Социален асистент на лица с увреждания

2021

ОБЩИНА ПЛЕВЕН О Б Я В А Във връзка с изпълнение на Дейност 4 „Осигуряване на персонал за предоставяне на социални услуги и избор на нуждаещи се потребители” от план-графика на Проект „Подкрепа за равни възможности”, Договор…

Конкурс за заемане на 20 свободни бройки за длъжността Домашен помощник

2119

ОБЩИНА ПЛЕВЕН О Б Я В А Във връзка с изпълнение на Дейност 4 „Осигуряване на персонал за предоставяне на социални услуги и избор на нуждаещи се потребители” от план-графика на Проект „Подкрепа за равни възможности”, Договор…

Конкурс за Директор на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” – Плевен

2213

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   О Б Я В А Община Плевен, Област Плевен, пл. “Възраждане” №2 На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда и чл. 8, ал. 5 от Закона…

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

2398

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 18.02.2013 г. до 28.02.2013 г. в 61-ва механизирана бригада…

Директор на Дом за деца, лишени от родителска грижа

2312

    Във връзка със Заповед № РД-10-1121 от 27.08.2012 г. на Кмета на Община Плевен и на основание чл. 91 от Кодекса на труда и чл.44 ал.2 във връзка с чл.44 ал. 1 т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация    …

Директор на Дневен център за възрастни с увреждания

2234

Във връзка със Заповед № РД-10-1122 от 27.08.2012 г. на Кмета на Община Плевен и на основание чл. 91 от Кодекса на труда и чл.44 ал.2 във връзка с чл.44 ал. 1 т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация     ОБЯВЯВА…

Директор на Център за настаняване от семеен тип

2293

Във връзка със Заповед № РД-10-1123 от 27.08.2012 г. на Кмета на Община Плевен и на основание чл. 91 от Кодекса на труда и чл.44 ал.2 във връзка с чл.44 ал. 1 т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация     ОБЯВЯВА…