Информация относно консултация на гражданите във връзка с подготовка за кандидатстване по процедурата

1819

Служители на Община Плевен, които ще провеждат консултация на гражданите и  оказване  на необходимата подкрепа във връзка с подготовката на заявленията за участие и изискуемите документи за кандидатстване по процедурата „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“.
 

Председател:

  • Арх. Невяна Иванчева – Заместник-кмет на Община Плевен,

тел.: 064/881 236;

Координатор:

  • Инж. Николинка Стоянова  - тел.: 064/881 341; 0879/911981

Въпроси и консултации, свързани с изискванията за допустимост на  обследване за енергийна ефективност, сертификат за енергийни характеристики на сградата, обследване за установяване на техническите характеристики и технически паспорт:

  • Инж. Николинка Стоянова  - тел.: 064/881 341

 

Свалете в PDF