Информация относно кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищен сграден фонд

1715

 Информация относно кандидатстване  по процедурата за енергийно обновяване на  жилищен сграден  фонд

Регистър на вписани фирми по чл. 44, ал. 1 от Закон за енергийната ефективност за изготвяне на обследвания за енергийна ефективност – пояснение: от падащо меню на страницата се избира вписани фирми по чл. 44, ал. 1

https://portal.seea.government.bg/bg/Companies/Register

 

Регистри по чл. 176в, ал. 1-4 от Закон за устройство на територията на лицата, извършващи обследване на строежите (Технически паспорт):

Регистър на лицата, извършващи дейността консултант  

ДНСК (government.bg)

 

Регистър на инженерите с пълна проектантска правоспособност

2_PPP_01.10.2022-.pdf (kiip.bg)

 

СПИСЪК на лицата, упражняващи ТК (технически контрол) по част "Конструктивна“  

3_ТК-сайт-28022022.pdf (kiip.bg)

 

РЕГИСТЪР - ЧЛЕНОВЕ НА КАБ (Камара на архитектите в България) ,

Членове на КАБ - Камара на Архитектите в България (kab.bg)

ВАЖНО!!!

Отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, общинските администрации/районните администрации могат да откажат да приемат заявления за участие след  09.05.2023 г. Място за подаване: Център за обслужване на  граждани /до зала „Катя Попова”/,  гр. Плевен, пл. ”Възраждане” №4 .

 

Свалете в PDF