Николаев, Украйна

Николаев, Украйна

Николаев е град в Южна Украйна , административен център на Николаевска област. Николаев е  главният корабостроителен център на Черно море, както и  важен транспортен център на Украйна  с морско, търговско и речно пристанище, магистрален и железопътен възел и летище.

Едно от най-големите предприятия в града е Николаевската фабрика, която е специализирана за производство на алуминий.

В допълнение към тежката промишленост, градът има и  развита хранително-вкусова промишленост. Николаев е един от лидерите на украинския аграрен пазар.

Голяма част от землището на Николаев се състои от красиви паркове. Парк Перемохи (Победа) е голям парк на полуострова, северно от центъра на град Николаев, от северната страна на река Инхул .

В Николаев има няколко университета -  Национален университет по корабостроене „Адмирал Макаров” (водещ университет по корабостроене в Украйна), Черноморски държавен университет „Петро Могила” , Николаевски национален университет „Сухомлински” и Николаевски държавен аграрен университет .

 

Население: 506 381 души

Споразумение за партньорство и сътрудничество  между Община Плевен и Община  Николаев  е подписан на 22.04.2005 г.

Николаев  в Интернет:  

mkrada.gov.ua 

https://www.facebook.com/mkradagov