Браила, Румъния

Браила, Румъния

Браила  е град и административен център в окръг Браила, Източна Румъния. Градът е пристанище на левия бряг на река Дунав. Браила е тясно свързан с историята на България и нейните националноосвободителни борби. Там е създадено Българското книжовно дружество, преобразувано по-късно в Българска академия на науките.

Градът разполага с големи съоръжения за обработка и складиране на зърно. Освен това е важен индустриален център с металообработващи и текстилни фабрики и предприятия в сферата на  хранително-вкусовата промишленост. Морската индустрия е основен приход  за града.

Важен  туристически обект  в Браила е Обществената градина, парк, разположен над брега на Дунав с изглед към реката и планините Мачин . Със средства от Европейския съюз е  обновен старият център на града с цел да превърне Браила в основна туристическа атракция.

Друг  туристически обект  на града е Паметникът, един от най-големите градски паркове в Румъния, с площ до 90 ха.  В парка е изложена постоянната изложба „Естествената наука” на Природонаучния музей – Браила, в който  се намират няколко диорами, които изобразяват флората и фауната на региона. 

В Браила е запазена Българската църква , чийто градеж започва през 1872 г. със средства, дарени от български емигранти. По инициатива на Община Плевен и със съдействието на Община Браила в румънския град на едноименния площад беше поставен бюст паметник на революционера поет Христо Ботев, дело на плевенския скулптор Димитър Цонков.

Население: 206 599 души

Договор за сътрудничество между Община Плевен и Община  Браила  е подписан на 01.02.1997 г.

Браила  в Интернет:
http://www.primariabraila.ro

https://www.facebook.com/PrimariaMunicipiuluiBraila