Битоля, Северна Македония

Битоля, Северна Македония

Битоля е град в югозападната част на Северна Македония. Градът е разположен на река Драгор в източната част на котловината Пелагония в подножието на планината Баба (Пелистер). Битоля е вторият  по големина град в страната, и е културен, индустриален, търговски и образователен център. В Битоля има много исторически здания от различни периоди. Най – впечатляващите от тях са от османския период. Часовниковата кула – изградена е със  здрави стени, масивни спираловидни стълби, дървени конструкции на мецанина и купол.  Днес често посещавани са църквата „Света Богородица“, строена през 1875 година, и католическият храм „Пресвето сърце Исусово“.

В града се намира  най-старият театър в Северна Македония от XIX век – Народен театър - Битоля и Университетът  „Климент Охридски“ с около 5000 студенти.

Население: 74 550 души

Договор за приятелство и сътрудничество между Община Плевен и Община Битоля  е подписан  на 13.05.1999 г.

Битоля  в Интернет:

https://www.bitola.gov.mk/

https://www.facebook.com/OpstinaBitola