Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Плевен

2968

СЪОБЩЕНИЕ
 
      Община Плевен предоставя до всички заинтересовани лица проект на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Плевен. Програмата е изготвена в рамките на изпълнен проект: „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Плевен” по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.» и във връзка с чл. 52 от Закона за управление на отпадъците. Писмени становища по проекта на програмата се приемат в 30-дневен срок от публикуване на съобщението всеки работен ден от 8.30 часа до 12.30 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа в „Център за административно обслужване” на Община Плевен, гр. Плевен , пл. „Възраждане” № 4.