Отпадъци

ЗАПОВЕД РД-10-1447/31.10.2016г. ЗА СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

2764

Райони и населени места на територията на Община Плевен, в които през 2017г. ще се извършват услугите събиране, извозване, обезвреждане в депа на битови отпадъци, както и за почистване на териториите за обществено ползване.…

Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Плевен

3350

СЪОБЩЕНИЕ         Община Плевен предоставя до всички заинтересовани лица проект на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Плевен. Програмата е изготвена в рамките на изпълнен проект: „Изграждане…