Отпадъци

Общинска програма за управление на отпадъците Плевен 2021-2028г.

1749

СЪОБЩЕНИЕ         Община Плевен предоставя до всички заинтересовани лица проект на Програма за управление на дейностите по отпадъците 2021 – 2028 г. на Община Плевен. Програмата е изготвена в изпълнение на чл. 52 от…