Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии-2022г.

530

Файлове:

Отчет - 2022г._.xlsx Отчет - 2022г._.xlsx