Отчет за изразходени средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии - 2019г.

1599

Файлове:

Отчет.pdf Отчет.pdf