Онлайн услуги

 

Виртуално деловодство

проследете вашите преписки

 

Проверка и плащане на данъци

към местни данъци и такси

 

Записване за

приемни дни на кмет и зам. кметове

 

Сигнали и предложения

до общинската администрация

 

Нередности

при усвояване на средства

 

Е-услуги

с електронен подпис

 

Публичен регистър

на общинската собственост

 

Анкетна карта

на община Плевен