Заповеди за отчуждаване за гробищен парк "Чаира"

36

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с процедура по отчуждаване са издадени заповеди № РД 12-401/13.10.20г., № РД 12-402/13.10.20г, № РД 12-403/13.10.20г,  № РД 12-404/13.10.20г , № РД 12-405/13.10.20г, № РД 12-406/13.10.20г,  № РД 12-407/13.10.20г , № РД 12-408/13.10.20г , № РД 12-409/13.10.20г, № РД 12-410/13.10.20г и  № РД 12-411/13.10.20г на Кмета на Община Плевен, за поземлени имоти с идентификатор: 56722.203.1,   56722.203.3, 56722.203.14, 56722.203.15, 56722.203.16, 56722.203.17,  56722.203.18, 56722.203.19, 56722.203.21, 56722.203.22, 56722.203.23 по КККР на гр. Плевен –– за разширяване на гробищен парк „Чаира“, находящ се в землището на гр.Плевен, съгласно чл. 25, ал. 3 от ЗОС.