заповед за прекратяване на наемните правоотношения

158