заповед за прекратяване на наемните правоотношения с наемател на общинско жилище

240