ЗАПОВЕД № РД-10-131/05.02.2014г. - Прекратяване на процедура за провеждане на конкурс

1729

Да се прекрати процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти

Файлове:

rd10-131-05022014.pdf rd10-131-05022014.pdf