Временната Общинска преброителна комисия обявява процедура по набиране и подбор на регистратори

204

Във връзка с предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година временната Общинска преброителна комисия обявява процедура по набиране и подбор на регистратори.

Регистраторите ще извършат предварителен обход за събиране и актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите по Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. и ще регистрират географски координати в определен обходен район.

Кандидатите следва в срок до 25 юни 2020 г. да подадат заявления (по образец), придружени с автобиография (по образец), копие от диплома за завършено образование, документ, удостоверяващ IBAN и снимка - цветна, на фотохартия (от студио) с размери 3.0 х 3.8 см в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. „Възраждане“ № 4.

Задължителните изисквания за кандидатите за регистратори са:

•    да са навършили 18 години, да имат поне средно образование

•    да не са осъждани или за тях да не текат съдебни действия.

Препоръчително е регистраторите да са запознати с териториалните и местни специфики в рамките на общината и със знания по устройството на територията и работа с устройствените планове и кадастрални карти.

Регистраторите ще имат възможност да използват Информационна система „Преброяване 2021“ и ще въвеждат събираната информация от преносими и стационарни устройства.

Всички регистратори ще преминат през обучение, на което ще бъдат разяснени правата и задълженията им, както и начинът на работа с мобилното и стационарно приложение. След успешно завършено обучение, те ще получат необходимите материали за предстоящата работа.

Общинската преброителна комисия информира кандидатите за регистратори, че от тях се очаква да извършат голяма по обем и отговорна работа в определения от закона срок. Заплащането на техния труд ще бъде директно обвързано с качеството на събраната информация за сградите и жилищата в обходния им участък.