УВЕДОМЛЕНИЕ ТСУ–94С-8975-1/21.08.2019 г.

150

ДО         ДО     НЕИДЕНТИФИЦИРАН

Ж.К. „ДРУЖБА”БЛ. 214, ВХ. Д, АП.1

ГР. ПЛЕВЕН

ДО      В. Б. ВЪРБАНОВА

            В. Н. ВЪРБАНОВ

Ж.К. „ДРУЖБА” БЛ. 214

ГР. ПЛЕВЕН

ДО      НЕИДЕНТИФИЦИРАН

Ж.К. „ДРУЖБА”БЛ. 214, ВХ. Д, АП.3

ГР. ПЛЕВЕН

ДО      СТ. ХР. ВАСИЛЕВ

            ЦВ. ХР.А ВАСИЛЕВА

Ж.К. „ДРУЖБА” БЛ. 214

ГР. ПЛЕВЕН

ДО      НЕИДЕНТИФИЦИРАН

Ж.К. „ДРУЖБА”БЛ. 214, ВХ. Д, АП.5

ГР. ПЛЕВЕН

ДО      НЕИДЕНТИФИЦИРАН

Ж.К. „ДРУЖБА”БЛ. 214, ВХ. Д, АП.6

ГР. ПЛЕВЕН

 ДО     НЕИДЕНТИФИЦИРАН

Ж.К. „ДРУЖБА”БЛ. 214, ВХ. Д, АП.8

ГР. ПЛЕВЕН

ДО      НЕИДЕНТИФИЦИРАН

Ж.К. „ДРУЖБА”БЛ. 214, ВХ. Д, АП.9

ГР. ПЛЕВЕН

ДО      НЕИДЕНТИФИЦИРАН

Ж.К. „ДРУЖБА”БЛ. 214, ВХ. Д, ГАРАЖ №10

ГР. ПЛЕВЕН

ДО      НЕИДЕНТИФИЦИРАН

Ж.К. „ДРУЖБА”БЛ. 214, ВХ. Д, ГАРАЖ №11

ГР. ПЛЕВЕН

ДО      НЕИДЕНТИФИЦИРАН

Ж.К. „ДРУЖБА”БЛ. 214, ВХ. Д, ГАРАЖ №12

ГР. ПЛЕВЕН

 

Във връзка с подадено от Вас заявление с вх.№ТСУ-94С-8975-1/02.08.2019г. до Община Плевен за издаване на виза за проектиране по чл. 140  от ЗУТ, Ви съобщавам, че е издадена  виза за проектиране на „Делба на апартамент №4  по чл. 202 от ЗУТ”   в жилищен блок № 214, вх. Д, ж.к. „Дружба” находящ се в  УПИ І, кв. 9 по плана на гр.Плевен.

 

Арх. Светослав Митев,

Гл. архитект на Община Плевен