Уведомление до ИВА ХРИСТИМИРОВА ПАНЧЕВА УЛ. „ЦОНЬО МАТЕВ” №20, ЕТ.3, АП.9

1726

ДО

ИВА ХРИСТИМИРОВА ПАНЧЕВА

УЛ. „ЦОНЬО МАТЕВ” №20, ЕТ.3, АП.9

ГР. ПЛЕВЕН

                                            

              На вх.№ТСУ и С -11-67-8/07.05.2014год.

              На вх.№ТСУ и С -94В-1929-1/09.05.2014год.

              На вх.№ТСУ и С- 11-67-8/16.05.2014год.

              На вх.№ТСУ и С- 11-67-8/03.06.2014год.

              На вх.№ТСУ и С -94В-1929-1/23.06.2014год.

 

        Уведомявам Ви, че на 08.05.2014г., 27.05.2014год., 19.06.2014год. не беше подсигурен достъп за извършване на оглед по сигнал за незаконно строителство в обекти от допълващото застрояване в УПИ VІІІ-3294,3295, кв.344 по плана на гр. Плевен.

       Следваща проверка ще бъде извършена на 08.07.2014год. от 9,15часа.

       Собствениците на същите второстепенни сгради е необходимо да присъстват, да представят документи за собственост и строителни книжа и да осигурят достъп за оглед в обектите от допълващото застрояване.

 

 

Арх. Бойко Балтаков

Главен архитект