Уведомление до Г-Н ЦВЕТАН ЕМИЛОВ ДАМЯНОВ

2204

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

ДО

Г-Н ЦВЕТАН ЕМИЛОВ ДАМЯНОВ

Ж.к “Люлин”, №6, вх. Е, ет.7, ап. 65

РАЙОН ЛЮЛИН

ОБЩ. СОФИЯ

гр. СОФИЯ
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАМЯНОВ,


         Уведомяваме Ви, че лицето Стела Валентинова Дончева от обл. Велико Търноно, общ. Свищов, гр. Свищов оспори писмено на 17.09.2013г. подаденото от Вас заявление за припознаване на детето Виктор Стелев Дончев.

         На основание чл.66, ал.2 от СК можете в 3-месечен срок от публикуване  на настоящото съобщение да предявите иск за установяване на произход.