Укрепване на свлачище на общински път PVN 2141

147