Съобщения до АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ГР. ПЛЕВЕН по чл.65 ал.2 и чл.66 ал.1 и ал.2 от СК

201

СЪОБЩЕНИЕ

№ 18 / 10.10.2019г.

 

ДО

АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА

ГР. ПЛЕВЕН

 

Във връзка с депозирано в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности”, заявление за припознаване, наш рег. № ГР. 49-79 от 19.08.2019г. от Величко Николов от гр. Плевен, за припознаване на детето: Милка Георгиева, на основание чл. 65, ал.2 от СК /Семеен кодекс/, Ви съобщаваме следното:

На основание чл. 66, ал.1 от СК - Родителят или навършилото четиринадесет години дете може да оспори припознаването с писмено заявление пред длъжностно лице по гражданско състояние в тримесечен срок от съобщението. Ако припознаването не бъде оспорено, то се вписва в акта за раждане на децата.