СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ № ТСУ -94И-1241-1/08.01.2021г.

43

ДО  НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ

56722.665.10.1.2;   56722.665.10.1.19

56722.665.101.20;  56722.665.10.1.36

                     

Уважаеми дами и господа,

Съобщавам Ви, че във връзка със заявление с вх. № ТСУ – 94И -1241 -1/18.12.2020 г. от  Иван Атанасов Башев   е  издадена виза за проектиране   на  Гл. архитект на Община Плевен  за  „Преустройство на ап.31 в два броя жилища”  в ПИ с идентификатор 56722.665.10.1,  кв.284  по плана на гр. Плевен

 

С уважение:

арх. Светослав Митев:

Главен архитект-Община Плевен

Файлове:

Виза.jpg Виза.jpg