Съобщение за одобрена схема за поставяне на преместваеми съоръжения -маси за продажба на великденска украса

162

Относно реда на издаване на Разрешения за поставяне на преместваеми съоръжения - маси за улична търговия с великденска украса

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че има одобрени схеми за разполагане на преместваеми съоръжения, - маси за продажба на великденска украса, разположени пред зелената площ на пл. „Свобода", ул. „Цанко Церковски" и пл. „Стефан Стамболов", съгласно Решение по т.З от Протокол 8/23.02.2017г от Заседание на ЕСУТ при Община Плевен.

Заявления за издаване на Разрешенея за поставяне ще се приемат в ЦАОГ, пл. „Възраждане" №4, гр.Плевен след 01.03.2017г., като е необходимо да заявите желаното място.

Разпределението на масите е съгласно определените места от одобрените схеми:

-пред зелената площ на пл. „Свобода" - 45 бр. маси

-   на улица „Цанко Церковски" - 20 бр. маси

-   на площад „Стефан Стамболов" - 35 бр. маси

Заявления ще бъдат обработвани по реда на постъпване и да изчерпване на свободните места.

Уведомяваме Ви, че на всяко едно физическо или юридическо лице и на лица живеещи на един адрес (едно домакинство) ще бъде издадено разрешение за 1 маса с площ 2 км.м.

Срок на валидност на схемите за разполагане на маси за продажба на великденска украса - 01.04.2017 до 20.04.2017г.

Файлове:

CCI06032017.pdf CCI06032017.pdf