СЪОБЩЕНИЕ ВИЗА № ТСУ-94Г-1758-1/05.06.2020г.

30

№ ТСУ-94Г-1758-1/05.06.2020г. 
ДО
Г. Д. ДИМИТРОВ
УЛ.”ПАНАЙОТ ВОЛОВ” №59, ВХ.Б, АП.3
ГР.ПЛЕВЕН
К. И. БУРДЕНЯШКИ
УЛ.”ОРЯХОВО” №13, ЕТ.1
ГР.ПЛЕВЕН
Т. Н. ПАВЛОВА
УЛ.”ВИТ” №11
С.БРЕСТ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
Н. М. ПЕТКОВ
О. М. ПЕТКОВ
УЛ.”ОГРАЖДЕН” №2, ВХ.А, АП.1
ГР.ПЛЕВЕН
М. Г. ИВАНОВА
УЛ.”ОРЯХОВО” №13, ЕТ.3
ГР.ПЛЕВЕН

 


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка със заявление вх. № ТСУ-94Г-1758-1/22.05.2020г.  до Община Плевен от Г. Д. Димитров Ви уведомявам, че е издадена скица с виза за проектиране на „Преустройство на магазин за хранителни стоки в магазин за промишлени стоки” в УПИ ХV-17, кв.7 по плана на гр. Плевен, с идентификатор 56722.654.197.1.4, ул.”Оряхово” №13.

 


              С уважение,
            Арх. Светослав Митев:
           Гл. архитект Община Плевен