СЪОБЩЕНИЕ ТСУ-26-716-4/10.04.2024Г.

161

СЪОБЩЕНИЕ

ТСУ-26-716-4/10.04.2024Г.                                                                                                                              ДО

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

пл. „Възраждане” №2

гр. Плевен

„КОМПАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИ” АД

Предст. от Н. Ж. ЛЕКОВ

 ул. „Индустриална” №22

 гр. Велинград

 „МЛ ГРУП” ЕООД

Предст. от Х. Д. МИЛАНОВ

 ж.к. Изток, ул. „Райко Алексиев” № 40А, бл. 216

р-н Изгрев, гр. София

„БУЛГАРЛИЗИНГ-ПЛЕВЕН” ООД

Предст. от М. Д. ГЕОРГИЕВА

бул. „Данаил Попов” №6, вх.А, ет.2

гр. Плевен

„НАНИ” ООД

Предст. от Е. И. КОНОВА

бул. „Русе” №31, ет.3

гр. Плевен

„ФОКУС-СВ” ООД

Предст. от В. М. КОЛЧЕВ

и Т. Г. ХРИСТОВА

ул.”Цар Симеон” № 31, ап. 5

гр. Плевен

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕТАЖНА СОБСТЕНОСТ

бул. „Данаил Попов” №6, вх.А

В. А. Петков

бул. „Данаил Попов” №6, вх.А, ет.2

гр. Плевен

            /със задължение да уведоми живущите във вх.А/

„КА-ИНВЕСТ” ООД

Предст. от В. М. АНТОНОВ

бул. „Русе” №31

гр. Плевен

               Л. П. Николова

бул. „Данаил Попов” №6, вх.Б, ет.2

гр. Плевен

В. Т. Николов

бул. „Данаил Попов” №6, вх.Б, ет.2

гр. Плевен

Д. Д. Дилов

бул. „Данаил Попов” №6, вх.Б, ет.2

гр. Плевен

Д. С. Цонева

бул. „Данаил Попов” №6, вх.Б, ет.3

гр. Плевен

Д. Т. Иванов

бул. „Данаил Попов” №6, вх.Б, ет.3

гр. Плевен

М. И. Арбов

бул. „Данаил Попов” №6, вх.Б, ет.3

гр. Плевен

С. П. Георгиева

бул. „Данаил Попов” №6, вх.Б, ет.4

гр. Плевен

П. Ж. Гочев

бул. „Данаил Попов” №6, вх.Б, ет.4

гр. Плевен

Л. Х. Костадинова

бул. „Данаил Попов” №6, вх.Б, ет.4

гр. Плевен

Д. Ц. Атанасова

бул. „Данаил Попов” №6, вх.Б, ет.5

гр. Плевен

Неидентифициран

ул. „Данаил Попов” №6, вх.Б, обект 40

гр. Плевен

        „ОК АСЕТС” ООД

  Предст. от И. С. ГЕРМАНОВ

                       ул. „Цоньо Тодоров” № 28

р-н Младост, гр. Варна

           „СОФАРМА ИМОТИ” АДСИЦ

Предст. от Б. А. БОРИСОВ

ж.к. Комплекс Софарма Бизнес Тауърс,

ул. Лъчезар Станчев № 5, бл. А, ет. 20

р-н Изгрев, гр. София

„ПОСОКИ ПРЕС” ЕООД

бул. „Данаил Попов” №6, вх.В, ет.3

гр. Плевен

                В. Н. Николова

бул. „Данаил Попов” №6, вх.В, ет.1

гр. Плевен

Р. Р. Иванова

бул. „Данаил Попов” №6, вх.В, ет.2

гр. Плевен

А. Х. Христова

бул. „Данаил Попов” №6, вх.В, ет.2

гр. Плевен

Б. В. Фердинанов

бул. „Данаил Попов” №6, вх.В, ет.2

гр. Плевен

М. В. Антонов

бул. „Данаил Попов” №6, вх.В, ет.2

гр. Плевен

И. Г. Георгиев

А. А. Георгиева

бул. „Данаил Попов” №6, вх.В, ет.3

гр. Плевен

Р. С. Донков

бул. „Данаил Попов” №6, вх.В, ет.3

гр. Плевен

Л. В. Клечкова

бул. „Данаил Попов” №6, вх.В, ет.4

гр. Плевен

С. А. Иванова

Й. Н. Иванов

бул. „Данаил Попов” №6, вх.В, ет.4

гр. Плевен

Г. П. Колева

бул. „Данаил Попов” №6, вх.В, ет.4

гр. Плевен

В. Х. Василев

Е. Т. Василева

бул. „Данаил Попов” №6, вх.В, ет.1

гр. Плевен

В. Д. Богданова

бул. „Данаил Попов” №6, вх.В, ет.5

гр. Плевен

П. Л. Цветанов

бул. „Данаил Попов” №6, вх.В, ет.1

гр. Плевен

                        Неидентифициран

бул. „Данаил Попов” №6, вх.В, ет.3

гр. Плевен

Неидентифициран

бул. „Данаил Попов” №6, вх.В, ет.4

гр. Плевен

Т. Я. Куляляс

А. С. Куляля

бул. „Данаил Попов” №8, вх.А, ет.2

гр. Плевен

                        П. Н. Тодоров

           В. П. Тодорова

бул. „Данаил Попов” №8, вх.А, ет.2

гр. Плевен

С. П. Славкова

бул. „Данаил Попов” №8, вх.А, ет.2

гр. Плевен

О. П. Пелов

бул. „Данаил Попов” №8, вх.А, ет.3

гр. Плевен

Б. Б. Пелов

бул. „Данаил Попов” №8, вх.А, ет.4

гр. Плевен

К. П. Кацис

бул. „Данаил Попов” №8, вх.А, ет.4

гр. Плевен

Неидентифициран

бул. „Данаил Попов” №8, вх.А, ет.1

гр. Плевен

Неидентифициран

бул. „Данаил Попов” №8, вх.А, ет.1

гр. Плевен

Неидентифициран

бул. „Данаил Попов” №8, вх.А, ет.3

гр. Плевен

Неидентифициран

бул. „Данаил Попов” №8, вх.А, ет.3

гр. Плевен

Неидентифициран

бул. „Данаил Попов” №8, вх.А, ет.4

гр. Плевен

Неидентифициран

бул. „Данаил Попов” №8, вх.А, ет.1

гр. Плевен

Неидентифициран

бул. „Данаил Попов” №8, вх.А, ет.1

гр. Плевен

Неидентифициран

бул. „Данаил Попов” №8, вх.А, ет.1

гр. Плевен

       ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕТАЖНА СОБСТЕНОСТ

бул. „Данаил Попов” №8, вх.Б

М. М. Кузманова

бул. „Данаил Попов” №8, вх.Б, ап.5

                                                                       гр. Плевен

            /със задължение да уведоми живущите във вх.Б/

К. Д. Брънкова

бул. „Данаил Попов” №8, вх.В, ет.1

гр. Плевен

   Т. М. Трифонов

бул. „Данаил Попов” №8, вх.В, ет.1

гр. Плевен

Л. М. Лазаров

бул. „Данаил Попов” №8, вх.В, ет.2

гр. Плевен

С. Х. Георгиева

бул. „Данаил Попов” №8, вх.В, ет.2

гр. Плевен

Н. В. Колев

С. М. Махлянска-Колева

бул. „Данаил Попов” №8, вх.В, ет.3

гр. Плевен

И. Г. Илиев

бул. „Данаил Попов” №8, вх.В, ет.3

гр. Плевен

Н. Й. Петров

Е. Г. Петрова

бул. „Данаил Попов” №8, вх.В, ет.3

гр. Плевен

К. Д. Брънкова

бул. „Данаил Попов” №8, вх.В, ет.4

гр. Плевен

Ж. Х. Белев

Е. В. Белева

бул. „Данаил Попов” №8, вх.В, ет.4

гр. Плевен

Неидентифициран

бул. „Данаил Попов” №8, вх.В, ет.2

гр. Плевен

Неидентифициран

бул. „Данаил Попов” №8, вх.В, ет.4

гр. Плевен

„СПЕШЪЛ ПЪРПЪС КЪМПАНИ-ПЛЕВЕН” ЕООД

Предст. от М. М. МИШЕВ

бул. „България” №58, бл.С, , ет.1, офис 1

р-н Красно село

гр. София

                 „Д ГРУП 2022” ООД

Предст. от Р. Л. Ботева-Михайлова

ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №18, ет.3, офис 18

гр. Плевен

М. П. Събева

бул. „Данаил Попов” №10, ет.1

гр. Плевен

Ц. Н. Танев

К. Ц. Митева

бул. „Данаил Попов” №10, ет.2

гр. Плевен

М. Т. Стоянова

Д. Д. Цветанова

Г. И. Иванова

бул. „Данаил Попов” №10, ет.2

гр. Плевен

В. И. Георгиева

бул. „Данаил Попов” №10, ет.2

гр. Плевен

Р. Л. Димитрова

С. С. Димитров

бул. „Данаил Попов” №10, ет.3

гр. Плевен

М. И.  Блажева

А. В. Лучев

бул. „Данаил Попов” №10, ет.3

гр. Плевен

А. И. Радева

М. В. Радева

бул. „Данаил Попов” №10, ет.3

гр. Плевен

М. К. Георгиев

бул. „Данаил Попов” №10, ет.4

гр. Плевен

В. Б. Въчев

бул. „Данаил Попов” №10, ет.4

гр. Плевен

П. В. Фиров

бул. „Данаил Попов” №10, ет.4

гр. Плевен

            Р. Н. Атанасова

Д. А. Атанасов

бул. „Данаил Попов” №10, ет.5

гр. Плевен

         А. М. Цанков

бул. „Данаил Попов” №10, ет.5

гр. Плевен

К. Н. Цонков

бул. „Данаил Попов” №10, ет.5

гр. Плевен

В. В. Дафинкова

бул. „Данаил Попов” №10, ет.6

гр. Плевен

М. А. Цанков

Е. Х. Цанкова

бул. „Данаил Попов” №10, ет.6.

гр. Плевен

С. Т. Савов

бул. „Данаил Попов” №10, ет.6

гр. Плевен

А. Д. Александров

Д. А. Панков

бул. „Данаил Попов” №10, ет.7

гр. Плевен

Б. П. Тончева

бул. „Данаил Попов” №10, ет.7

гр. Плевен

М. Й. Иванова

Ц. П. Закова

бул. „Данаил Попов” №10, ет.7

гр. Плевен

Д. П. Димитров

бул. „Данаил Попов” №10, ет.8

гр. Плевен

П. В. Великов

бул. „Данаил Попов” №10, ет.8.

гр. Плевен

О. К. Иванов

К. О. Иванов

бул. „Данаил Попов” №10, ет.8

гр. Плевен

В. В. Тодорова

бул. „Данаил Попов” №10, ет.1, магазин М2

гр. Плевен

 

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с постъпило в Община Плевен заявление с вх.  № ТСУ-26-7164-4/20.02.2024г. от „Спешъл пърпъс къмпани - Плевен” ЕООД за издаване на виза за проектиране, и на основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, Ви съобщавам, че е издадена скица с виза за проектиране на обект: „Пристрояване към сграда на обществено обслужване към самостоятелни обекти 56722.659.577.8.4 и 56722.659.577.8.5” в УПИ III, кв. 111 по плана на гр. Плевен, имот с идентификатор 56722.659.577, с административен адрес ул. „Данаил Попов” №10, гр. Плевен.

 

             С уважение,

             арх. Светослав Митев:

Главен архитект Община Плевен