СЪОБЩЕНИЕ С ИЗХ. № ЖС–94П-2972-1/17.02.2020 г. ЗА ЗАПОВЕД

110

ДО

Т. М. ПЕТКОВ

УЛ. „САН СТЕФАНО” 

В. В. ВАСИЛЕВ

Р. ЦВ. ВАСИЛЕВА

УЛ. „САН СТЕФАНО” 

ПЛ. Н. КОЛЕВ

Н. В. КОЛЕВ

УЛ. „САН СТЕФАНО”

И. Ц. ИЛИЕВ

УЛ. „САН СТЕФАНО”

Л. ТО. ПОЖАРСКА

Д. Т. ТОДОРОВ

Й. ИВ. ТОДОРОВА

УЛ. „САН СТЕФАНО”

Л. Г.ПАВЛИДУ

УЛ. „САН СТЕФАНО”

КР. Г. ИЛИЕВА

УЛ. „Д. КОНСТАНТИНОВ”                

СН. П. ГАБРОВСКА

УЛ. „ШАР ПЛАНИНА”

ГР. ПЛЕВЕН

              ОТНОСНО: Ремонт на декоративно пано на фасада на сграда с административен адрес ул. „Сан Стефано”№24, гр. Плевен

              Приложено, изпращаме Ви копие от Заповед №РД-12-58/10.02.2020 год. на Зам. Кмета на Община Плевен.

              Приложение: съгласно текста

               

 арх. Н. Иванчева

Зам. Кмет Териториално развитие

Община Плевен