Съобщение по чл.65 ал.2 и чл.66 ал.1 и ал.2 от СК до ГАЛИНА МАРИНОВА С. ОРЕХОВИЦА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

33

СЪОБЩЕНИЕ

№ 1 / 13.02.2020г.

 

 

ДО

ГАЛИНА МАРИНОВА

С. ОРЕХОВИЦА

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

 

Във връзка с депозирано в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности”, заявления за припознаване, наш рег. № ГР.49-18, № ГР.49-19, № ГР.49-20 и № ГР.49-21 от 05.02.2020г. от Станислав Симеонов от с. Ореховица, общ. Долна Митрополия, за припознаване на децата: Асан Радев, Людмил Радев, Жана Радева и Васко Радев, на основание чл. 65, ал.2 от СК /Семеен кодекс/, Ви съобщаваме следното:

На основание чл. 66, ал.1 от СК - Родителят или навършилото четиринадесет години дете може да оспори припознаването с писмено заявление пред длъжностно лице по гражданско състояние в тримесечен срок от съобщението. Ако припознаването не бъде оспорено, то се вписва в акта за раждане на децата.