Съобщение по чл. 65, ал.2 и чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от СК.

70

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

СЪОБЩЕНИЕ

№ 4 / 17.11.2021г.

 

 

 

ДО

КАТЕРИНА ДАНАИЛОВА

С. ДИСЕВИЦА

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

 

Във връзка с депозирано в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности“ заявление за припознаване, наш рег. № ГР.49-74 от Александър Маринов от с. Дисевица, община Плевен на основание чл.65, ал. 2 от СК /Семеен кодекс/, Ви съобщаваме следното:

На основание чл. 66, ал. 1 от СК – Родителят или навършилото четиринадесет години дете може да оспори припознаването с писмено заявление пред длъжностното лице по гражданско състояние в тримесечен /3- месечен/ срок от съобщението.

Ако припознаването не бъде оспорено, то се вписва в акта за раждане на детето.